Herman Logoa

021-88748374

info@herman.ir

تهران- سهروردی شمالی- خیابان خلیل حسینی

ایران - تهران

پلیمر

مقالات
نقش پلیمرها در کشاورزی

نقش پلیمرها در کشاورزی

کشاورزی، پلیمرها برای کاربردهای بسیاری روز به روز بیش‌تر مورد استفاده قرار می گیرند. پلیمر‌ها ...

کاربرد پلیمر در زندگی

کاربرد پلیمر در زندگی

بشر نخستین ، آموخته بود چگونه الیاف پروتئینی پشم و ابریشم و الیاف سلولزی پنبه ...

صنعت پلیمر

صنعت پلیمر

شاید بتوان گفت از آغاز حیات، انسان‌ها بدون آگاهی از اینکه پلیمر چیست، از ...